ANA SAYFAİNSANLIĞI BORÇLARINDAN KURTULMAYA VE ZENGİN OLMAYA
DAVET EDİYORUZİnsanlığı ekonomik kölelikten özgürlüğe davet ediyoruz.

İnsanlığın tarih boyunca yaşamış olduğu mali zulüm, borç, fakirlik
ve savaşların sebebi Merkez Bankaları ve Faiz sistemleridir.

İnsanlığın mali zulümlerden ve borçlarından kurtulmasının tek yolu
Merkez Bankaları ve Faiz ruhunu çok iyi anlamasına bağlıdır.

Merkez Bankaları ve Faizin ne olduğunu bilmeyen insanların, mali
zulümlerden, borçlardan ve fakirlikten şikayet etmeye hakları yoktur.

Yeryüzündeki mali zulmün, fakirliğin ve savaşların sebebi
demokratik devletler ve hükümetler değildir.

İnsanlığın en büyük düşmanları Merkez Bankaları ve Faiz
sistemleridir.

Yeryüzündeki mali zulmü, borçları, fakirliği ve savaşları bitirmek için
insanlığı demokratik devlet ve hükümetlere yardımcı olmaya davet
ediyoruz.
Copyright © 2021